H A N D E L S B E T I N G E L S E R

(Public Data)

Produktinformation:
På Public Datas website www.paintshoppro.dk oplyses varens væsentlige egenskabe: For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger, kontakt os.

Priser:
Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: 
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation og returnering: 
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter køber har opdaget manglen, ske til Public Data senest dagen efter varemodtagelsen.
Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

VIGTIGT - Ved køb af software gælder følgende:
Reklamation og returnering skal ske inden køber bryder forseglingen. Er software pakken åbnet, frafalder alle rettigheder til at returnere varen.
Køber er forpligtiget til at kontrollere, det er korrekt software køber har bestilt.
Public Data er forpligtiget til at levere den bestilte version af software,
men kan ikke gøre ansvarlig for købers fejlbestilling, for eksempel i forbindelse med køb af opgraderinger. 

Ved køb af licenser frafalder returret når licensbevis leveres med e-mail.

Ansvarsfraskrivelse og garanti: 
Public Data er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller fordi de bestilte varer lider af mangler,
Public Data afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

  • Vær opmærksom på, at der for software normalt IKKE medfølger manual/dokumentation på dansk, ligesom dokumentation oftest leveres som PDF fil eller til download.
  • Public Data er forhandler, og kan ikke løse tekniske problemer i forbindelse med køb af software og installation. Der henvises til den relevante producent.

 
Fortrydelsesret. 

  • Varer som er bestilt som særlevering(som f.eks ikke er til salg på websiden) kan ikke returneres/afbestilles, når levering har fundet sted.
  • Varer bestilt som download kan ikke returneres eller fortrydes, når levering har fundet sted.
  • e-kurser - online kurser kan ikke returneres eller fortrydes, når levering har fundet sted.

Returvarer.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark og få en kvittering for retur forsendelsen.
Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen.


Forbehold for ændringer: Public Data forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser.

Public Data

 Naverland 2, 2600 Glostrup

CVR nr: 34952264
TELEFON 7020 9555